Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

OTWARTE TARGI W DŁONI

OTWARTE TARGI W DŁONI

W niedzielę, 7 października br., w Domu Strażaka w Dłoni odbyły się „Otwarte Targi". Impreza była częścią realizowanego przez Ośrodek...

PIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ

PIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ

W dniu 13 października br., z udziałem zaproszonych gości - burmistrza Karola Skrzypczaka, radnych Wiesławy Nowakowskiej i Bernarda Cieślaka, sekretarza...

JUBILEUSZOWY MEMORIAŁ

JUBILEUSZOWY MEMORIAŁ

W niedzielę, 14 października br., na kompleksie boisk sportowych w Konarach odbył się piętnasty już Memoriał Kazimierza Kasperczaka. Jubileuszowa impreza...

NARODOWE CZYTANIE W GMINIE MIEJSKA GÓRKA

NARODOWE CZYTANIE W GMINIE MIEJSKA GÓRKA

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej uczestniczy w akcji Narodowego Czytania 2018, objętej patronatem prezydenckim. Udział w niej wezmą wszystkie...

Szopki zachwyciły pomysłowością

25-IMG 943112 grudnia br. został uroczyście podsumowany gminny konkurs na „Własnoręcznie Wykonaną Szopkę Bożonarodzeniową". Od ponad dwudziestu lat jest on organizowany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

W tym roku na konkurs wpłynęło 20 szopek, które zostały wykonane przez 138 uczestników. Konkurs rozstrzygany był w kategoriach prac wykonanych indywidualnie lub zbiorowo przez uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe oraz rodziny. Prace oceniała komisja w składzie: Izabela Topczewska, artysta plastyk z Pracowni TOP – GRAF w Święciechowie, Izabela Domaniecka, plastyk z Rawicza oraz ojciec Igor Bartoszyk z OFM na Goruszkach.
Na początku imprezy dyrektor OKSiAL, Marek Stach podziękował uczestnikom za wykonane prace. Zwrócił uwagę, że konkursowa tradycja budowania szopek cieszy się dużym zainteresowaniem. Wyraził także nadzieję, że następne edycje konkursu przyniosą mu nowych sympatyków. W podsumowaniu udział wzięli jego uczestnicy oraz zaproszeni goście, m. in. burmistrz Karol Skrzypczak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk, proboszcz miejskogóreckiej parafii, ks. kan. Marian Podlarz, radni Rady Miejskiej - Maria Janiak i Marian Rapior oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
W świąteczny nastrój wprowadził zebranych program słowno – muzyczny o zwyczajach bożonarodzeniowych przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nieparcie, pod kierunkiem nauczycieli Iwony Szymankiewicz i Marzeny Szafrańskiej. Tradycyjnie każdy mógł skosztować ciast przygotowanych przez Klub Seniora w Miejskiej Górce, Koła Gospodyń Wiejskich w Gostkowie, Konarach, Miejskiej Górce, Niemarzynie, Kołaczkowicach, Oczkowicach, Roszkowie, Sobiałkowie, Topólce oraz miejskogóreckie Stowarzyszenie „Żyjmy z Humorem".
Uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów wręczali: B. Szewczyk, K. Skrzypczak, M. Janiak, M. Rapior oraz M. Stach. Wszystkie szopki prezentowane będą na wystawie w kościele parafialnym w Miejskiej Górce do końca stycznia 2018 r.
SPONSORZY KONKURSU:
Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda w Grąbkowie, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYMET, Zakład Ślusarski Andrzeja Böhma, Zakład Cukierniczy JOKER w Miejskiej Górce, Danuta Skupin z Dąbrowy oraz Piekarnia Wiesławy Nowakowskiej w Sobiałkowie.

LAUREACI KONKURSU:
w kategorii
szkoła podstawowa uczniowie klas 1 – 3 (prace zbiorowe):
I nagroda – Klasa I Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie, wych. Edyta Hanuszewicz
równorzędne wyróżnienia:
Klasa III Zespół Szkół w Dłoni, wych. Lucyna Szkiełka
Klasa I Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce, wych. Elżbieta Mikołajczak

w kategorii
szkoła podstawowa uczniowie klas 4 – 5 (prace indywidualne):
nagroda – Bartosz Szlachetka z Oczkowic,

w kategorii
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (prace indywidualne):
nagroda – Patryk Naskręt z Rawicza,

w kategorii
dorośli (prace indywidualne):
I nagroda – Stanisław Panek z Niemarzyna,
wyróżnienie – Justyna Strugała z Rozstępniewa,

w kategorii szopki rodzinne:
I nagroda – Karolina, Rafał, Zuzanna Karwiccy z Miejskiej Górki,
równorzędne II nagrody:
Wirginia, Karol, Daria Kaczmarkowie z Gostkowa,
Jarosław, Bartosz, Paweł, Agnieszka Jańczakowie z Miejskiej Górki,
wyróżnienie – Kinga, Agnieszka, Rafał Snelowie z Oczkowic,

W konkursie wzięli udział również:

w kategorii
szkoła podstawowa
uczniowie klas 1 – 3 (prace zbiorowe):
Klasa III Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie – wychowawca Małgorzata Jóźwik
Klasa III a integracyjna Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce – wychowawcy Barbara Rosik i Anna Lisek

w kategorii
dorośli (prace indywidualne):
Donata Wawrzyniak z Roszkowa

w kategorii
szopki rodzinne
Wiktor, Aleksandra, Paweł, Woźniakowie z Roszkowa
Justyna, Paweł, Zofia, Hanna Stefaniakowie z Oczkowic
Anna, Michalina, Adriana, Krzysztof Maćkowiakowie z Miejskiej Górki
Agnieszka, Mikołaj Czwojdrakowie ze Smolic
Magdalena, Aleksandra, Tomasz Błochowiakowie z Miejskiej Górki
Maria, Paulina, Krzysztof Krajewscy z Dłoni