Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

W ŚWIECIE BAŚNI

DSC07700Dnia 27 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dłoni, odbyła się trzynasta edycja Gminnego Konkursu o tytuł Baśniomistrza, skierowanego do uczniów klas czwartych.
Składał się z dwóch niezależnych od siebie części, literackiej i plastycznej, w których trzeba było wykazać się znajomością baśni Andersena i braci Grimm.
Czwartoklasiści biorący udział w części literackiej rozwiązywali test, natomiast pozostali uczestnicy ilustrowali wybraną przez siebie baśń. W konkursie, będącym również dobrą okazją do wzajemnego poznania się dzieci ze wszystkich szkół naszej gminy, startowało 27 uczniów.
Patronat nad nim, podobnie jak w poprzednich latach, sprawował Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Głównymi organizatorkami były nauczycielki Ewelina Kalecka i Irena Szczęsna. Nagrody i dyplomy uczestnikom wręczyli wiceburmistrz Adam Bandura, dyrektor OKSiAL, Marek Stach i dyrektor SP w Dłoni, Arnold Ratajski.
W części literackiej zwyciężył Wiktor Gottschling (SP w Nieparcie), który wyprzedził Julię Zarembę (SP w Sobiałkowie) i Adriana Szczęsnego (SP w Nieparcie).
Najlepsze prace plastyczne wykonali uczniowie SP w Miejskiej Górce: zdobywca pierwszego miejsca, Damian Ptaszyk i laureatka drugiej nagrody, Nikola Warchalewska. Trzecią pozycję zajęła Klaudia Stanisławiak (SP w Dłoni}.
Organizatorzy dziękują burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Podziękowania składają również dyrektorowi Markowi Stachowi oraz Radzie Rodziców SP w Dłoni.