Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

O Kole

Meritum 2Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego rozpoczęło działalność w połowie października 2011 roku, przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Miejskiej Górce, który był inicjatorem jego powstania. Obecnie w jego skład wchodzi kilkudziesięciu chórzystów, wśród których znajduje się młodzież i dorośli. Wszystkich członków Koła łączy potrzeba rozwoju artystycznego i wspólnego śpiewania.
W swoim repertuarze zespół ma głównie utwory sakralne i ludowe. Uczestniczy przede wszystkim w lokalnych, regionalnych wydarzeniach artystycznych oraz podczas uroczystości religijnych. Chórzyści Dembińskiego mają w swoim dorobku także koncerty zagraniczne. Dotychczas wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Euroorkiestra, który odbył się w miejscowości Żukowskie, koło Moskwy oraz zaśpiewali w czeskim mieście Dobruszka, które współpracuje z gminą Miejska Górka.
Koło istnieje prawie cztery lata. W tym krótkim okresie działalności może pochwalić się pierwszymi osiągnięciami. W 2012 roku, na XXXVIII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, chórzyści zdobyli Złote Pasmo oraz nagrodę za muzykalność i wszechstronny repertuar. W następnym w 2013 roku, podczas kolejnej edycji Święta Pieśni i Muzyki, członkowie zespołu potwierdzi swój wysoki poziom artystyczny, zdobywając ponownie Złote Pasmo, z wyróżnieniem za technikę wokalną.
W swojej działalności zespół pragnie nawiązać do dziedzictwa artystycznego Koła Śpiewu,
który istniało w Miejskiej Górce, pod tą samą nazwą, w latach 1947 – 1965.

Chórzystów Koła od początku reaktywacji, prowadzi dyrygent chóralny, Jowita Augustyniak.

 

ogloszeniechor