Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

O zespole

„O Tańcu nie da się pisać [...] taniec trzeba tańczyć"
(Paulo Coelho)

Formację taneczną PERFEKT prowadzą instruktorki tańca, Katarzyna Snadna i Anna Bartkowiak.

Zespół podzielony jest na trzy grupy wiekowe: 4 – 8 lat, 9 – 12 lat, 13 – 17 lat.
Zajęcia odbywają się w:

poniedziałek godz. 19.00 – 20.30 (grupa starsza)
wtorek godz. 18.00 - 19.30 (grupa średnia)
czwartek godz. 18.00 – 19.30 (grupa młodsza)