CZYTALI „BALLADYNĘ” SŁOWACKIEGO

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej po raz kolejny uczestniczył w Narodowym Czytaniu, popularyzującym dzieła rodzimej literatury, zainicjowanym w 2012 r. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

OKSiAL od początku jest głównym organizatorem akcji na terenie gminy Miejska Górka. W tym roku udało się ją przeprowadzić, pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, ograniczającej możliwości organizacyjne. Udział w niej wzięły wszystkie szkoły.
Wydarzenie to miało miejsce 4 września. Fragmenty wybranej lektury, którą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, czytali uczniowie oraz zaproszeni goście. W każdej z placówek osoby czytające zaprezentowały jeden z pięciu aktów tego jednego z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu.
Inauguracja przedsięwzięcia nastąpiła w miejskogóreckim Zespole Szkół o godz. 9.30, na korytarzu hali widowiskowo – sportowej im. Powstańców Wielkopolskich. Pierwszy akt dramatu, z podziałem na role, przeczytali burmistrz Karol Skrzypczak (Kirkor), Barbara Szewczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (Skierka), Stanisława Szymankiewicz, była wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce (Chochlik), ks. Piotr Przydrożny, proboszcz parafii Kołaczkowice (Pustelnik) oraz uczniowie: Paweł Połczyński, kl. II LO (Kirkor), Hanna Kwiatkowska, kl. II LO (Pustelnik), Marcin Jórdeczka, kl. II LO (Filon), Weronika Nawrocka, kl. VII d (Skierka), Stanisław Sroka, kl. VIII a (Chochlik), Julia Dopierała, kl. VII d (Goplana). Narratorem była Aleksandra Siecla. Wykonano także okolicznościową gazetkę.
Dalszą część dramatu zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Dłoni. W miejscowej świetlicy wiejskiej uczniowie dwóch klas wysłuchali drugiego aktu „Balladyny”, który przeczytały Magdalena Cendlak oraz Dobrosława Wolsztyniak.
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie do udziału w akcji zaprosiła sołtys Beatę Szwarc, która wraz z uczniami Jowitą Wujczak, Karoliną Olejniczak, Arturem Sztulpą, Konradem Wróblewskim, Patrykiem Kaczanem, Patrycją Mikołajczak, Mariką Szczurną, Mają Jankowiak, Patrycją Szymańską przedstawiła trzeci akt lektury. Czytanie odbyło się na korytarzu, szkolnym skąd było transmitowane do klas przez szkolny radiowęzeł.
Czwartą odsłonę romantycznego dzieła zaprezentowali w klasie siódmoklasiści Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konarach: Kacper Suchodolski, Nikodem Mikołajczak, Tobiasz Gembiak, Wojtek Kmiecik, Paulina Szydłowska, Kinga Wciórka, Natalia Wciórka, Oliwia Suchanecka, Laura Łysikowska,Oliwia Szałata, Wiktoria Furman.
Ostatni akt „Balladyny” przeczytano, z podziałem na role, w Szkole Podstawowej w Nieparcie, z siedzibą w Gostkowie. Wysłuchali go uczniowie jednej z klas. Tekst utworu interpretowali uczniowie: Aleksandra Stróżyk, Oliwia Biegała, Daria Walkowiak, Adrianna Chudziak, Nikola Bernard, Monika Mądra, Hanna Ratajczak, Dominik Wojtkowiak, Aleksander Kląskała,Igor Tomczak.
W każdej z placówek biorących udział w akcji, osoby czytające fragmenty dzieła Słowackiego otrzymały podziękowania.