DOŻYNKI SKROMNIEJ NIŻ ZWYKLE

Znacznie skromniejsze, niż w ubiegłych latach, były tegoroczne dożynki gminne w Miejskiej Górce. Ze względu na epidemię koronawirusa, święto plonów ograniczone zostało do mszy św., która odbyła się w niedzielę, 6 września, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

Dziękczynne nabożeństwo odprawił ks. Piotr Świerczyński, proboszcz miejskogóreckiej parafii. Uczestniczyli w nim m.in. burmistrz Karol Skrzypczak, radni, sołtysi i rolnicy.

Mszę rozpoczęło uroczyste wprowadzenie do świątyni orszaku, na czele którego szli starostowie dożynek, Danuta i Zdzisław Skupinowie z Dąbrowy. Podczas liturgii poświęcono chleb oraz wieniec dożynkowy – symbole święta plonów.

Po zakończonym nabożeństwie, każdy z uczestników uroczystości otrzymał drobny podarunek, w postaci chleba wypieczonego z tegorocznej mąki. Dołączona do niego była okolicznościowa kartka z podziękowaniami dla rolników od burmistrza Karola Skrzypczaka i przewodniczącego Rady Miejskiej, Zdzisława Golińskiego.  Dziękując za całoroczny trud i wysiłek, wyrazili oni także nadzieję, ze w przyszłym roku dożynki odbędą się już w tradycyjnej formie.