Dwie nagrody Dembińskiego

Sukcesem zakończył się udział Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego, działającego przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, w 44. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, które odbyło się 2 czerwca br. we Włoszakowicach.

Miejskogóreccy chórzyści, pod dyrekcją Jowity Augustyniak, wyśpiewali Złote Pasmo, będące najwyższym wyróżnieniem w Konkursie Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019 pod hasłem "Z muzyką na salonach i w czeladnej". Koło Śpiewu zdobyło również Łańcuch Przechodni Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. Warto dodać, że przechodzi on na własność wyróżnionego chóru po trzykrotnym jego zdobyciu.