Jubileusze miejskogóreckiego Klubu seniora i zespołu śpiewaczego

W dniu 9 października br. odbyła się impreza z  okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 45-lecia Klubu Seniora oraz zespołu śpiewaczego Pod Klonem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się sekretarz Joanna Pląskowska , przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński, radni Barbara SzewczykMarian Rapior ,  prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Anna Hejducka, właścicielka firmy Usługowy Przewóz Osób autobusem Łucja Skorupka oraz prezes stowarzyszenia TT Tramp Jarosław Giezek. Przybyli również przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w gminie oraz delegacja  zaprzyjaźnionych klubów seniora  z Sarnowy , Bojanowa , Rawicza, Góry , Wińska, Kobylina, Pakosławia oraz zespół Wąsoszanki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Na dalszą część uczestnicy udali się do restauracji Finezja . Zebranych powitała przewodnicząca klubu seniora i zespołu śpiewaczego Pod Klonem Teresa Pawlicka  oraz dyrektor OKSiAL Marek Stach, którzy w dalszej części przedstawili historię klubu i zespołu. Jubileusz był okazją do wyróżnienia i wręczenia pamiątkowych statuetek . Nagrodę specjalną za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymała przewodnicząca Teresa Pawlicka . Pamiątkowe statuetki za długoletnią działalność  otrzymały członkinie klubu seniora : Władysława Ceglarek, Gabriela Krysmann i Władysława Niedźwiedzka . Uhonorowani zostali też członkowie drugiego jubilata, zespołu Pod klonem – Teresa Pawlicka, Władysława Ceglarek, Irena Frąckowiak, Elżbieta Grzempowska, Gabriela Krysmann, Alfreda Ławniczak, Grażyna Otto, Maria Piaskowska, Janina Polna, Helena Sidor, Janina Spychalska, Irena Suchanecka, Maria Szyka, Łucja Snela, Ewa Westfalewska, Krystyna Idziak, Józef Kolbuch oraz kierownik artystyczny Mieczysław Pietryka   za dotychczasowe osiągnięcia i pracę artystyczną na rzecz gminy . Pamiątkowe statuetki i medale wręczyli sekretarz Joanna Pląskowska i dyrektor Marek Stach .  Pozostali jubilaci z rąk przewodniczącego rady Zdzisława Golińskiego i radnego Mariana Rapiora  otrzymali kwiaty. 

Na ręce przewodniczącej klubu i zespołu oraz akompaniatora zespołu  zaproszeni goście złożyli gratulacje. Pani Teresa podziękowała wszystkim za przybycie i życzenia, a  burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi, dyrektorowi Markowi Stachowi i przewodniczącemu  Zdzisławowi Golińskiemu, za pomoc i wsparcie. 

W części artystycznej wystąpił jubilat, zespół  Pod Klonem , a dalsza  część imprezy przebiegała w atmosferze tańca i wspólnej zabawy.