MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza rodziców i opiekunów do udziału w ogólnopolskim projekcie czytelniczym „Mała Książka - Wielki Człowiek”, skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Każde dziecko, które odwiedzi z rodzicem bibliotekę  i wypożyczy z księgozbioru dziecięcego minimum jedną książkę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą. Na młodego Czytelnika czeka także książka pt. „Pierwsze czytanki dla ...”, która dostosowana jest pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania). W wyprawce znajdzie się również broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka.

Pliki do pobrania