MUZYCZNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Ważnym wydarzeniem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w miejskogóreckiej gminie był Koncert Patriotyczny, zorganizowany 11 listopada przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Zaprezentowały się w nim chóry i zespoły śpiewacze. Gościnnie wystąpił znakomity artysta Oleg Dovgal, muzyk Filharmonii Lwowskiej i wykładowca Wyższej Szkoły Muzycznej we Lwowie. Wśród publiczności zasiedli m.in. burmistrz Karol Skrzypczak i jego zastępca Adam Bandura oraz radny Marian Rapior.
Wszystkich przybyłych powitał Marek Stach, dyrektor OKSiAL. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że – Dzień 11 listopada obchodzimy w całym kraju bardzo uroczyście, aby podkreślić jego znaczenie i oddać hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach niewoli. Dodał też, że w naszej gminie obchody święta rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej, a ich ostatnim akcentem jest Koncert Patriotyczny, w którym wezmą udział lokalne grupy artystyczne oraz zaproszone zespoły. Dyrektor OKSiAL podziękował im za pracę włożoną w przygotowanie repertuaru. Wyraził również nadzieję, że koncert dostarczy publiczności oraz wykonawcom wielu wzruszeń i radosnych przeżyć.
Podczas imprezy zaprezentowali się: Koło Śpiewu im. B. Dembińskiego z Miejskiej Górki, Młodzieżowy Chór „Kameleon” z Domu Kultury w Rawiczu i Chór „Bel Canto” Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej, wszystkie pod dyrekcją Jowity Augustyniak. Wystąpił też Chór Mieszany „Krzemień” z Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, prowadzony przez dyrygenta Hannę Markowską.
Koncertowały także działające przy OKSiAL zespoły śpiewacze: „Włościanie” pod kierownictwem muzycznym Jana Lewandowskiego i „Góreczanki”, którego instruktorem jest Arkadiusz Stasiak. W sali widowiskowej wysłuchać można było m.in. Roty, Warszawianki, pieśni i piosenek żołnierskich czy melodii ludowych.
Ogromne wrażenie zrobił na publiczności znakomity koncert Olega Dovgala z Filharmonii Lwowskiej, wirtuoza gry na fletni Pana. Występ zakończył się bisem i owacjami na stojąco.
Kwiaty i podziękowania muzykowi jak również przedstawicielom występujących wcześniej zespołów artystycznych i chórów wręczyli burmistrz Karol Skrzypczak oraz dyrektor Marek Stach.
Szef OKSiAL dodatkowo obdarował bukietem kwiatów dyrygentkę Jowitę Augustyniak, która w ostatnim czasie otrzymała odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”, podkreślając jej zasługi w edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla rozwoju ruchu chóralnego.