NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce organizuje konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI.

Do udziału w nim zapraszamy dzieci przedszkolne, młodzież szkolną, osoby dorosłe oraz przedstawicieli organizacji i jednostek działających w gminie (koła gospodyń wiejskich, sołectwa, zespoły artystyczne, stowarzyszenia i kluby). Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej oraz integrację mieszkańców miasta i gminy.  

Prace konkursowe będą oceniane i nagradzane w kategoriach: dzieci przedszkolne, 7 - 9 lat,  10 - 12 lat, 13 - 15 lat, dorośli, organizacje i jednostki.

Wianki należy dostarczyć do siedziby OKSiAL w Miejskiej Górce przy ul. Jana Pawła II 6, w dniach 1 i 2 lipca br. W piątek 3 lipca planowane jest puszczanie wianków na wodę zbiornika „Balaton” przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górki. Ostateczna formuła ceremonii zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

Kontakt pod nr telefonu 65 547 41 81 lub 723 113 119. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.osrodekkultury.info

Pliki do pobrania