Na Sportowo Uczczono Pamięć Jana Pawła II

Po raz ósmy, aktywnie i na sportowo, uczciliśmy w Miejskiej Górce rocznicę beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Impreza odbyła się 1 maja br. pod honorowym patronatem burmistrza Karola Skrzypczaka. Jej organizatorami byli Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie „Żyjmy z Humorem" i Parafia w Miejskiej Górce.

Obchody rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą beatyfikację Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz młodzi baseballiści biorący udział w „Majówce z baseballem". Wartę honorową przy tablicy pełnili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce. Oprawę artystyczną przygotował chór „Metrum" z miejskogóreckiej Szkoły Podstawowej, pod kierunkiem Katarzyny Maciejak. Wspólną modlitwę poprowadził proboszcz, ks. Piotr Świerczyński.
Część sportowo - rekreacyjną wydarzenia, odbywającą się na stadionie miejskim, prowadził Marek Stach, dyrektor OKSiAL. znalazły się w niej biegi masowe z udziałem dzieci, młodzieży oraz marsz i nordic walking na trasie liczącej ponad 4 km. Po raz pierwszy w ramach imprezy odbył się turniej piłkarski przedszkolaków.
Ponadto dzieci mogły brać udział w grach i zabawach (chodzenie na szczudłach, rzut lotką, hula-hop) oraz korzystać bezpłatnie z urządzeń rekreacyjnych (zjeżdżalnia, suchy basen itp.) Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady dietetyczne Anny Glapiak oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy wykonany przez strażaków OSP w Miejskiej Górce.
Wszystkich zawodników uhonorowano medalami ufundowanymi przez głównego sponsora firmę WALBET z Miejskiej Górki. Oprócz jej właściciela Andrzeja Walkowiaka, medale wręczali burmistrz Karol Skrzypczak, radny Marian Rapior oraz była lekkoatletka Stanisława Szymankiewicz. Dodatkowo wśród startujących rozlosowano nagrody książkowe.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano poczęstunek - smakowite „kremówki" upieczone w Piekarni Wiesławy Nowakowskiej w Sobiałkowie oraz ciepłą grochówkę.

 

WYNIKI BIEGÓW

•Uczniowie klas I –II (200m)

dziewczęta
1 miejsce Wiktoria Glapiak
2 miejsce Hanna Niwczyk
3 miejsce Iga Lokś

chłopcy
1 miejsce Radosław Bőhm
2 miejsce Igor Szwarc
3 miejsce Wiktor Huchrak

•Uczniowie klas III –IV (400m)

dziewczęta
1 miejsce Dominika Binkowska
2 miejsce Zuzanna Maćkowiak
3 miejsce Alicja Szymczyk

chłopcy
1 miejsce Marcel Szwarc
2 miejsce Filip Krzyżosiak
3 miejsce Franciszek Woźniak

•Uczniowie klas V-VIII (800m)

dziewczęta
1 miejsce Kinga Snela
2 miejsce Julia Szczepaniak
3 miejsce Andżelika Wolna

chłopcy
1 miejsce Bartosz Jańczak
2 miejsce Tobiasz Gottschling
3 miejsce Paweł Jańczak

W biegu dziewcząt na dystansie 1200 m zwyciężyła Patrycja Lorenc.