Nabór do zespołów śpiewaczych

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce prowadzi nabór do Zespołów Śpiewaczych Góreczanki, Włościanie i Pod Klonem. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 65 547 41 81723 113 119.