PUSZCZALI SOBÓTKOWE WIANKI

W piątek, 25 czerwca br., nad miejskogóreckim Balatonem odbyły się WIANKI nawiązujące do tradycji nocy świętojańskiej. Była to pierwsza od dłuższego czasu plenerowa impreza kulturalna w Miejskiej Górce. Zorganizowana została przez Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej oraz miejscowy Klub Seniora.

Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem oraz reprezentanci kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z miejskogóreckiej gminy. 

 Festyn rozpoczął się przemarszem uczestników z rynku nad zbiornik wodny, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Miejska Górka pod batutą kapelmistrza Damiana Ruskowiaka. Barwny pochód prowadził Przemysław Wysocki, komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć części obrzędowej, podczas której wianki, przygotowane przez zespoły artystyczne i organizacje, zostały puszczone na wodę. 

Po ceremonii wszyscy jej uczestnicy udali się na teren Gastronomii nad Balatonem, gdzie zebranych powitali Teresa Pawlicka, przewodnicząca miejskogóreckiego Klubu Seniora oraz Marek Stach, dyrektor OKSiAL, którzy następnie, w towarzystwie burmistrza, złożyli podziękowania orkiestrze dętej za oprawę muzyczną i strażakom miejskogóreckiej jednostki, za pomoc w organizacji imprezy,  na ręce kapelmistrza i komendanta gminnego OSP.

            W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z Przedszkola w Miejskiej Górce i działające przy ośrodku kultury zespoły śpiewacze: GÓRECZANKI z akompaniatorem Arkadiuszem Stasiakiem, WŁOŚCIANIE pod kierownictwem Jana Lewandowskiego oraz POD KLONEM, któremu akompaniuje Mieczysław Pietryka.

W przerwie pomiędzy występami nastąpiło ogłoszenie wyników rozstrzygniętego, w połowie czerwca br., konkursu fotograficznego pod nazwą MIEJSKOGÓRECKA WIOSNA, zorganizowanego przez OKSiAL pod patronatem Burmistrza Miejskiej Górki. Miłośnicy fotografowania nadesłali w trzech kategoriach wiekowych 26 zdjęć, prezentujących uroki wiosennego krajobrazu naszej gminy. Efekty pracy autorów oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzili fotografowie Witold Spisz i Maciej Majchrowicz. Laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki. 

Dodajmy, że wykonawcy i zaproszone delegacje otrzymały pamiątkowe podziękowania za udział w imprezie i przygotowanie wianków, które wręczyli burmistrz K. Skrzypczak, przewodnicząca T. Pawlicka i dyrektor M. Stach.