Pozostanie w naszej pamięci

Śp. Stefania Dubicka (09.08.1941 – 18.02.2020)

W dniu 18 lutego 2020 r. zmarła Stefania Dubicka, długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu śpiewaczego GÓRECZANKI w Miejskiej Górce.

Pani Stefania była osobą znaną w naszym środowisku ze swojej pracy społecznej, której poświęcała dużo czasu. Przez wiele lat przewodniczyła miejskogóreckiemu KGW, wykazując się niezwykłą aktywnością i zaangażowaniem. Była pomysłodawczynią i doskonałą organizatorką przedsięwzięć kulturalnych, atrakcyjnych wycieczek turystycznych oraz innych form działalności, a także współzałożycielką i przewodniczącą utworzonego w 1978 roku zespołu śpiewaczego GÓRECZANKI. 

 Śp. Stefania Dubicka sprawowała kierownicze funkcje, współdziałając z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. W swoich poczynaniach dążyła jednak do rozwoju działalności koła i zespołu.  Podejmowała inicjatywy, które umożliwiły nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi, funkcjonującymi w powiecie rawickim i regionie.  

Za swoją działalność pani Stefania  w 2013 r. wyróżniona została   statuetką „Zasłużony dla gminy Miejska Górka", a w 2014 r. otrzymała tytuł Działacza Społecznego Roku. W kwietniu 2018 r., podczas uroczystości z okazji 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 35-lecia zespołu śpiewaczego GÓRECZANKI, uhonorowano ją nagrodą specjalną za długoletnie pełnienie funkcji przewodniczącej w obu organizacjach.

Pogrzeb Stefanii Dubickiej odbył się 20 lutego br. Mszę św. w kościele parafialnym odprawił ks. Jan Iwanowski. Po nabożeństwie zespół GÓRECZANKI, w którym śpiewała do ostatnich dni swojego życia, wykonał dla niej utwór pożegnalny. Pani Stefania pochowana została na miejskogóreckim cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyło zmarłej wiele osób. Oprócz rodziny, żegnali ją między innymi sekretarz gminy Miejska Górka,  dyrektor OKSiAL, licznie przybyłe delegacje kół gospodyń wiejskich i organizacji społecznych oraz członkowie zespołu śpiewaczego GÓRECZANKI. Odeszła, ale pamięć o Niej pozostanie.