ROZCZYTANA GMINA MIEJSKA GÓRKA

W piątek, 3 września br., Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce uczestniczył w jubileuszowej, dziesiątej już edycji Narodowego Czytania. Głównym celem tej akcji jest promowanie polskiej literatury i zachęcenie młodzieży do czytania oraz poznawania naszych dzieł narodowych. W tym roku lekturą wydarzenia była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

W naszej gminie inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce w Zespole Szkół w Miejskiej Górce. We wszystkich placówkach oświatowych gminy, które włączyły się do akcji, fragmenty dramatu czytali zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie.
Sprzyjająca pogoda pozwoliła na prezentację utworu w plenerze. W Miejskiej Górce odbyła się ona przed Halą Widowiskowo - Sportową im. Powstańców Wielkopolskich. Przed rozpo-częciem czytania, głos zabrał dyrektor OKSiAL, Marek Stach, który przypomniał cele akcji oraz przesłanie, jakie niesie dzieło Gabrieli Zapolskiej. Następnie uczennica szkoły Alek-sandra Siecla przedstawiła okoliczności powstania dramatu i postać pisarki.
W miejskogóreckiej szkole jego fragment czytali: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk, sekretarz Miejskiej Górki, Joanna Pląskowska, emerytowana nauczy-cielka, Stanisława Szymankiewicz oraz uczniowie Hanna Kwiatkowska, Kamila Palusz-kiewicz Oskar Wojciechowski, prowadzenie Aleksandra Siecla. Wykonano także oko-licznościową gazetkę.
Kolejna część dramatu została zaprezentowana przez zaproszonych gości oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie z siedzibą w Gostkowie. W miejscowej, nowej świetlicy wiejskiej, wybrane części utworu przedstawili: radne Rad Miejskich, z Miejskiej Górki Barba-ra Walkowiak i Krobi Genowefa Skrobała, sołtys Gostkowa Justyna Andrzejewska, oraz uczniowie Wiktoria Jarus, Oliwia Jędryczka, Tobiasz Konury, Magdalena Pągowska i Klaudia Murawa.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konarach fragment lektury czytali: dyrektor Anna Pawlak oraz rodzice Ewa Antkowiak i Marlena Mielcarek.
Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie do udziału w akcji zaprosiła sołtysa miejscowej wsi Beatę Szwarc, która wraz z uczniami Mają Jankowiak, Moniką Szczurną, Patrycją Szymańską, Jowitą Wujczak i Aleksandrem Waleńskim.
W Zespole Szkół w Dłoni, w prezentacji utworu udział wzięli: dyrektor Anna Możejko, na-uczycielki Sławomira Skrzypczak i Katarzyna Duda oraz uczennice Magdalena Cendlak i Marcelina Plewa.
Warto dodać, że na zakończenie czytania dzieła, w każdej placówce oświatowej pra-cownicy OKSiAL przybijali uczestnikom pamiątkowe pieczątki otrzymane z kancelarii prezydenckiej.