RZEKA DĄBROCZNA

Intensywne opady deszczu na początku maja br. spowodowały zdecydowane podniesienie się poziomu wód w przepływającej przez Miejską Górkę rzece Dąbrocznej i zalanie położonych wokół niej terenów.

W przeszłości, w naszym mieście i najbliższej okolicy, co jakiś czas dochodziło do podobnych zdarzeń.
Trudna sytuacja powodziowa wystąpiła w czerwcu 1980 r. Obfite i długotrwałe opady deszczu były przyczyną wezbrania rzeki, która na kilku odcinkach wystąpiła z brzegów, zalewając drogi i pola.
Najwcześniej zalane zostały łąki biegnące wzdłuż Dąbrocznej, w kierunku lasu. Silny napływ wody stamtąd spowodował wybicie studzienek ze skanalizowanego koryta rzeki na ulicach Wałowej, gen. Sikorskiego i Sportowej. Wejścia do domu sióstr Elżbietanek i przedszkola również były zalane. W lipcu wystąpił z brzegów zbiornik wodny na „Małej Górce”. Zebrane wody gruntowe z Konar, Sobiałkowa i stawu „Olszówka” w Dąbrowie spowodowały wylew na ulice Górków, Dubińską i Plac Powstańców Wielkopolskich, zagrażając kilku niżej położonym budynkom.

Fot. 1 – wezbrane koryto rzeki Dąbrocznej pod lasem
Fot. 2 i 3 – zalane ulice Wałowa i gen. Sikorskiego
Fot. 4 – zalana ul. Górków
Fot. 5 – zalana ul. Sportowa
Fot. 6 – most przy Ośrodku Kultury