UCZCILI BOHATERÓW POWSTANIA

W poniedziałek, 6 stycznia br., z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na miejskogóreckiej ziemi, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja odbyła się msza święta, w intencji bohaterów niepodległościowego zrywu.

Uroczyste nabożeństwo,  z udziałem pocztów sztandarowych Zespołu Szkół i Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce oraz chórzystów Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego pod dyrekcją Jowity Augustyniak, odprawił proboszcz, ks. Piotr Świerczyński.

Po mszy św. nastąpił przemarsz na plac 700 – lecia, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, delegacje władz gminy z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem oraz Zespołu Szkół, z dyrektorem Jolantą Hryniowską, złożyły wiązanki kwiatów.