W ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO BRZESKWINIEWICZA

17 lipca br. przypada 90. rocznica śmierci Wincentego Brzeskwiniewicza, znanego na miejskogóreckiej ziemi powstańca wielkopolskiego, cenionego obywatela i działacza społecznego.

Z tej okazji wiązankę kwiatów na jego grobie, znajdującym się na miejskogóreckim cmentarzu parafialnym, złożyli burmistrz Karol Skrzypczak, zastępca burmistrza, Adam Bandura, radny Marian Rapior, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Marek Stach oraz wnuczka powstańca, Maria Stróżyk z rodziną: Wojciechem Gołębiowskim, Agnieszką Nawrocką, Hubertem NawrockimWeroniką Nawrocką.
Wincenty Brzeskwiniewicz urodził się 17 lipca 1877 r. w Miejskiej Górce. Z zawodu był kupcem. Zamieszkiwał na stałe w rodzinnym mieście. Podczas wojny walczył na froncie. Po powrocie do domu w 1918 r. włączył się w nurt życia społecznego. Wziął czynny udział w powstaniu wielkopolskim. Stanął na czele pierwszego w powiecie rawickim oddziału powstańczego, który uformował się w Miejskiej Górce. Cieszył się uznaniem ppor. rez. Ignacego Buszy i por. Stanisława Kamińskiego. Z jego inicjatywy powstało w naszym mieście Towarzystwo Powstańców i Wojaków - pierwsze w powiecie. Był jego prezesem od założenia aż do śmierci. Zmarł 17 lipca 1930 r., w dniu swoich 53. urodzin.