Ferie z teatrem

29 styczna br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Gór-ce, w ramach ferii zimowych zostało zaprezentowane przedstawienie teatralne pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”, w wykonaniu aktorów z Teatru „Maska” w Krakowie.

Bajka ukazywała wielką wartość, jaką jest przyjaźń i jak należy dbać o przyjaciół. Na urodzinach misia Marcela były przedszkolaki z placówek przedszkolnych, publicznej i prywatnej  w Miejskiej Górce. Na widowni zasiadły również dzieci nie uczęszczające do przedszkoli oraz spędzające ferie w naszym mieście, które obejrzały widowisko wspólnie z rodzicami i dziadkami.