Zespół Śpiewaczy Góreczanki

Zespół Śpiewaczy Góreczanki

Historia zespołu „Góreczanki" rozpoczęła się w 1978 r. Grupa powstała przy Kole Gospodyń Wiejskich w Miejskiej Górce. Obecnie działa przy miejskogóreckim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

Zespół liczy 15 osób. W repertuarze „Góreczanki" mają m.in. piosenki biesiadne, ludowe, żołnierskie, kolędy i pastorałki.

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i gminy. Bierze udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach lokalnych, takich jak: „Wianki”, „Dni Miejskiej Górki”, „Dożynki Gminne” itp. Poza tym występuje na festiwalach, przeglądach i konkursach odbywających się w powiecie rawickim i poza jego granicami. W 2022 roku grupa zdobyła II miejsce w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Rawiczu i puchar burmistrza Góry w Przeglądzie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej.

Kierownikiem muzycznym zespołu jest Pan Arkadiusz Stasiak, który pełni także funkcję przewodniczącego.

W skład zespołu wchodzą:

Klak Jerzy 
Klak Stanisława 
Kolbuch Józef 
Maciejewska Julianna 
Maćkowiak Lucyna 
Miller Maria 
Olejniczak Małgorzata 
Spychalska Janina 
Stasiak Arkadiusz 
Szczurna Mariola 
Szlachetka Iwona 
Świątkiewicz Marek 
Wawrzyniak  Kazimiera 
Wejman Hanna