Grupa rekonstrukcyjna Żarno

Grupa rekonstrukcyjna Żarno

Grupa Rekonstrukcyjna „Żarno” działa przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Sekcja prezentuje różne czynności przy użyciu dawnych narzędzi i urządzeń gospodarskich oraz rolniczych, m.in. pranie na tarze, maglowanie, szatkowanie kapusty,  młócenie zboża, ostrzenie noży, wyrób masła, cedzenie mleka, czy mielenie kawy w zabytkowym młynku.

Grupa uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, jakie mają miejsce w gminie Miejska Górka. Bierze też udział w imprezach ponadlokalnych, między innymi w Gostyńskim Jarmarku Średniowiecznym, Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie, Dożynkach Gminnych w Kobylinie i Pępowie.

W skład grupy rekonstrukcyjnej wchodzą:

Piątkowski Tadeusz 
Staśkiewicz Danuta
Busz Wanda
Rychel Halina
Strugała Bożena
Głowacz Bronisława
Goździk Grażyna
Wegnerowicz Krystyna
Wegnerowicz Jerzy
Kaczmarek Irena
Piątkowski Jerzy
Busz Stanisław
Rapior Marian
Rapior Halina