LAS WOŁA NAS

Ostatni trzeci tydzień akcji „Wakacje z OKSiAL” odbywał się będzie pod hasłem „W wakacje na tropie przyrody”. Bierze w niej udział 25 dzieci. Dziś organizatorzy przygotowali dla nich zapomnianą już zabawę w „podchody” oraz gry i zabawy. Przewidziano także spotkanie w leśnym parku z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.
Dzień rozpoczął się od spotkania organizacyjnego, w którym oprócz dzieci wzięli udział ich rodzice, dyrektor OKSiAL Marek Stach oraz główny opiekun grupy - Instruktor Sportu i Rekreacji Lidia Jarczewska.