NAGRODZONO UCZESTNIKÓW KONKURSU „NA WŁASNORĘCZNIE OZDOBIONĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

W niedzielę, 3 kwietnia br., podczas Jarmarku Wielkanocnego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXIV konkursu plastycznego „Na własnoręcznie ozdobioną pisankę wielkanocną”, zorganizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miejskiej Górki.

Jego celem było kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi , oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształtowanie wyobraźni plastycznej uczestników. Podobnie, jak w latach poprzednich wzbudził on duże zainteresowanie. Na konkurs wpłynęło aż 171 prac, w 5 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-17 lat i dorośli. Ich oceny dokonała powołana przez organizatora komisja konkursowa, w skład której weszli artyści plastycy: Małgorzata Walkowiak i Tomasz Bzdęga. Jurorzy podkreślili wysoki poziom pracy twórczej wykonawców, oryginalność i pomysłowość wykonanych pisanek oraz duży wkład pracy włożonej w ich wykonanie.
Laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczali Burmistrz Karol Skrzypczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński, Dyrektor OKSiAL Marek Stach i członek komisji konkursowej M.Walkowiak.
Dla pozostałych uczestników przygotowano także dyplomy i upominki.
Osoby, które nie odebrały jeszcze nagród, zapraszamy do siedziby głównej OKSiAL.
Wszystkie dostarczone prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna do 14 kwietnia br.
Dziękujemy wszystkim autorom pisanek i gratulujemy.
----------------------------------------------------------
Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym osobom :
w kategorii dzieci przedszkolne:
I miejsce – Henryk Kopejkin
I miejsce – Przemysław Bąk
III miejsce – Konstanty Kopejkin
Wyróżnienie : Klaudia Marzęcka, Szymon Teczyński, Olga Marzęcka
w kategorii 7-10 lat:
I miejsce – Zofia Zelek
II miejsce – Jakub Gano
III miejsce – Maciej Polny
Wyróżnienie: Franciszek Szkudlarek, Oliwia Glapiak
w kategorii 11-14 lat:
I miejsce – Bartosz Pawlicki
II miejsce – Zuzanna Polna
III miejsce – Blanka Szymańska
Wyróżnienie: Marta Basińska, Michelle Szablicka, Oliwia Jańczak
w kategorii 15-17 lat:
I miejsce – Karolina Olejniczak
II miejsce – Monika Rosik
III miejsce – Maja Jankowiak
w kategorii dorośli:
I miejsce – Amanda Olszak
II miejsce – Piotr Jóźwiak
III miejsce – Roman Stelmach
Wyróżnienie: Monika Jóźwiak, Joanna Radojewska, Maria Konieczna