Rozwijają twórczą wyobraźnię i pasję

Ponad sto osób zgromadził wernisaż wystawy „Martwa natura", prezentującej prace koła plastycznego TRZY KOLORY, który odbył się 28 maja br. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Podczas imprezy ogłoszone zostały także wyniki konkursu plastycznego „Świat w detalu – architektura".

W wydarzeniu tym udział wzięli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, szefowie stowarzyszeń i organizacji społecznych z miejskogóreckiej gminy, przewodniczący sekcji i kół działających przy OKSiAL, osoby reprezentujące lokalne środowisko artystyczne i członkowie rodzin autorów prac.

Zebranych powitał dyrektor OKSiAL, Marek Stach, który podziękował zarówno twórcom prezentowanych eksponatów, jak również uczestnikom konkursu. – Koło plastyczne od kilkunastu lat prowadzi w OKSiAL prężną działalność i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy, a jego dorobek artystyczny prezentowany jest na licznych wystawach i najważniejszych wydarzeniach lokalnych – podkreślił.

Wystawę omówiła prowadząca koło, instruktorka Sylwia Henkulak – Matysiak. –  Zaprezentowane prace wykonali uczestnicy zajęć w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Wykorzystując swoje doświadczenia i wrażliwość, stworzyli oryginalną i niepowtarzalną wizję otaczającego nas świata. Życzę im wielu sukcesów, satysfakcji z własnych postępów oraz wytrwałości w dalszej działalności plastycznej – powiedziała. Dodajmy, że działająca w OKSiAL sekcja zrzesza obecnie 29 członków.

W dalszej części imprezy ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Świat w detalu – architektura”. Nadesłane prace oceniła komisja, którą tworzyły Stefania Gembiak i Ewa Wawrzynek, należące do koła TRZY KOLORY.

W podziękowaniu za twórczość artystyczną wykonawcy prac wystawowych otrzymali kwiaty i upominki, natomiast uczestnicy konkursu – dyplomy i nagrody książkowe. Wręczali je burmistrz Karol Skrzypczak, dyrektor Marek Stach oraz instruktorka Sylwia Henkulak – Matysiak. Za twórców wszystkich prac wzniesiono toast lampką szampana. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił pianista Kamil Rojda. Wystawę można oglądać w siedzibie OKSiAL do 21 czerwca br.