Spotkanie z folklorem mikroregionu chazackiego

23 maja br. z okazji święta bibliotek gościli w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przedstawiciele Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego WISIELOKI w Szymanowie.

W warsztatach z folklorem chazackim uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce oraz uczniowie starszych klas ze Szkoły Podstawowej w Nieparcie z siedzibą w Gostkowie. Prezes stowarzyszenia Grażyna Konopka przedstawiła słuchaczom historię zespołu, omówiła stroje regionalne oraz charakterystyczny dla terenu Chazów rodzaj haftu. Młodzież wysłuchała gry na dudach oraz skrzypcach podwiązanych (charakterystycznych tylko dla Wielkopolski) w wykonaniu mistrza Michała Umławskiego oraz jego ucznia. Zespół zaprezentował też przyśpiewki regionalne oraz tańce wykonane wspólnie ze słuchaczami.