DAWNY DOM GORSZKICH

W ramach cyklu „Wspólnie tworzymy archiwum” przedstawiamy dziś budynek byłego Baru GS „Samopomoc Chłopska” (u Gorszkiej ) w Miejskiej Górce, który mieścił się na narożniku ulic gen. Świerczewskiego i  Broniewskiego – obecnie Plac 700 -lecia.

Budynek – część zachodnia – stojący frontem w kierunku północnym został wybudowany w II połowie XVII w. jako leśniczówka – dom myśliwski – przez magnacki ród leszczyńskich właścicieli Rydzyny, budowniczych Leszna. W 1738 roku budynek wraz z dobrami miejsko – góreckimi kupił magnacki ród Sułkowskich.
Ówczesna leśniczówka otoczona była fosą z wodą, której pozostałości – podłużne łukowate stawy o stromych skarpach były zasypywane w latach 20- tych od południa i latach 70. XX w. od zachodu. Część wschodnią budynku przebudowano na zajazd – oberżę z wozownią i stajnią.
Od 1902 roku oberżę zwaną „ Pod Giełdą” dzierżawiła rodzina Gorszkich i właśnie stamtąd w dniu 6 stycznia 1919 r. wyruszył pierwszy oddział powstańczy – tak rozpoczęło się zbrojne powstanie wielkopolskie przeciwko germańskiemu zaborcy na ziemi rawickiej po 123 latach niewoli. W 1920 roku utworzono tutaj Orkiestrę Dętą, która działała przy Towarzystwie Wojaków i Powstańców. Jej założycielami byli muzycy grający na zabawach i weselach, m.in. Stanisław Gorszki (syn oberżysty), Walenty Błochowiak, Stefan Sędzik i Jan Maciejewski.
W 10. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, Związek Powstańców i Wojaków w Miejskiej Górce ufundował tablicę pamiątkową „ W tym domu utworzono pierwszy Oddział Powstańców Wielkopolskich który w dniu 6.01.1919 r. wyruszył do walki z Niemcami o oswobodzenie Polski”. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Miejskiej Górki tablica została zniszczona, jej szczątki odnaleziono po zakończeniu II wojny światowej i umieszczono na tym samym miejscu.
W 1925 roku rodzina Gorszkich odkupiła oberżę „ Pod Giełdą” od spadkobierców „Fundacji Książąt Sułkowskich”, a w latach 1960/1970 stała się własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górce i prowadzono tam bar oraz kawiarnię.
Dom rodziny Gorszkich został rozebrany w 1983 roku. Dziś na jego miejscu stoi kamienny obelisk z orłem i okolicznościową tablicą, odsłonięty w 1984 r., w związku z obchodami jubileuszu 700-lecia lokacji Miejskiej Górki.
Mieszkańców Miejskiej Górki, którzy mają w swoich zbiorach zdjęcia dawnego Domu Gorszkich prosimy o kontakt.