PAŁAC W DŁONI

W cieniu pięknej alei drzew XIX – wiecznego parku krajobrazowego usytuowany jest pałac Druckich – Lubeckich w Dłoni. Okazała budowla powstała krótko po 1910 roku. Dla książąt Marii Otylii z Wollerów i Franciszka Ksawerego Druckich – Lubeckich zaprojektował go jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu – Roger Sławski.

Pałac został wybudowany w stylu neoklasycystycznym. Centralną część obecnej budowli stanowi wcześniejszy budynek dworski. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym pałacu jest okazały, joński portyk z czterema wysokimi kolumnami. Do korpusu przylegają dwa boczne ryzality wysunięte znacznie do przodu. Zarówno korpus jak i ryzality nakryte są wysokim, łamanym dachem z lukarnami. Nie przesadzono z dekoracją architektoniczną przez co budowla prezentuje się nad wyraz elegancko. Ograniczono się do boniowań, gzymsów, płaskich jońskich pilastrów i skromnej oprawy otworów okiennych.
Majatek w Dłoni był jednym z najbogatszych w powiecie rawickim. Wraz z podległymi folwarkami obejmował grunty o powierzchni ok. 1500 hektarów. Jako ciekawostkę należy podać, że księżna Maria Otylia w czasie I wojny światowej była pierwszą właścicielką samochodu. O księciu mówiono różnie, ale raczej piętnowano jako germanofila. Franciszek Ksawery zmarł w 1921 roku, został pochowany w mauzolum rodowym. Księżna Drucka - Lubecka zarządzała majątkiem do 1939 roku. Dalsze jej losy nie do końca są udokumentowane. Według jednych źródeł w 1939 roku wyjechała do swych majątków w Saksonii i tam zginęła z rąk hitlerowców, według innych, dożyła roku 1953 w pensjonacie prowadzonym przez zakonnice.
W czasie wojny majątkiem Druckich – Lubeckich w Dłoni zarządzał podobno niemiecki arystokrata. Radzieccy wyzwoliciele nie wyrządzili w majątku większych szkód, spalili jedynie część księgozbioru i wycięli trochę starodrzewia. Pałac ocalał.
Od 1957 roku majątek w Dłoni stał się własnością Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obecnie jest siedzibą Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.