MAŁA OJCZYZNA – PRZEDSZKOLE W DŁONI

Nazwę „przedszkole” wprowadzono w Polsce w „Ustawie z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa ".Prototypem przedszkoli były ochronki, które pojawiły się w XIX w. Miały one charakter dobroczynny i prowadzone były dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Wraz z rozwojem przemysłu oraz związanym z tym zapotrzebowaniem na pracę kobiet powstał problem zapewnienia opieki nad dziećmi matek pracujących zawodowo.

W ramach akcji „Wspólnie tworzymy archiwum” pragniemy przybliżyć dzieje przedszkola, którego odległa i bogata historia ściśle związana jest z pałacem Druckich - Lubeckich w Dłoni.
Pierwsze wzmianki o przedszkolu sięgają 1939 roku. Wówczas prawdopodobnie w budynku szkoły powstała ochronka, której działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Z informacji zawartych w kronice szkolnej wiadomo, że ponownie uruchomione zostało w dniu 1 września 1947 roku w podworskim budynku zwanym hajmem. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty, a wiedza na temat pierwszych lat funkcjonowania przedszkola pochodzi od wspomnień mieszkańców, a te są bardzo odmienne. Przedszkole od początku nosiło miano zakładowego i należało do gospodarstwa funkcjonującej tam wówczas Akademii Rolniczej. Pierwszą nauczycielką była Wiktoria Woźniak z Konar, która później przez wiele lat była dyrektorem przedszkola w Miejskiej Górce. W hajmie funkcjonowało do przełomu lat 40 - tych i 50 - tych.
Kolejna siedziba przedszkola to pałac po księżnej Marii Otylii Druckiej – Lubelskiej z domu Woller, usytuowany w parku. Wnętrza przeznaczone dla dzieci składały się z dwóch dużych sal, holu, łazienki i zakładowej stołówki. W parku natomiast przygotowano dla nich drewnianą zjeżdżalnię i miejsce do zabawy. W tym czasie w przedszkolu pracowały m. in.: Zofia Jóskowiak (Pierzchlewicz), Dorota Naskręt (Rząsa), Maria Irla (Kapała), Janina Łupińska (Hauza), Janina Bałuniak, a takża Halina Łempicka i przez krótki czas Elżbieta Środa.
W 1969 roku siedzibę przedszkola przeniesiono ponownie do hajmu, gdyż w pałacu rozpoczynał się remont. W nowym miejscu warunki były trudne, do dyspozycji było bowiem mało pomieszczeń i wspólna kuchnia z gospodarstwem doświadczalnym. W latach 1970 – 2003 placówkę prowadziła Maria Lis (Kowalska) , z przerwą w latach 1974 – 78. W latach 70 - tych wychowawczyniami były Romana Bujnarowska (Dudek), Wiesława Bąk (Kaczmarek), Barbara Piotrowiak, Maria Suchanecka(Zielińska), Leokadia Poślednik (Krzyżosiak), jako pomoc – Małgorzata Andrzejewska (Naskręt), Barbara Chlebowska (Kucman). W 1980 roku dyrektorem została Jolanta Łukomska, a jeśli chodzi o skład kadry wymienić należy wiele nazwisk, gdyż kadra ulegała częstym zmianom. Niektóre osoby pracowały rok, inne związały się z placówką na wiele lat. Z zapisków w kronice wiadomo, że były to: Barbara Tomaszewska (Kapuścińska), Alina Jasińska(Pilarska), Małgorzata Kwinecka(Kędzia), Elżbieta Mikołajczak. Personel pomocniczy to: Janina Bernadek, Danuta Naglik, Joanna Naglik i Stanisława Świątek. Dodajmy, że kronikę założyła w 1970 roku Maria Lis. Jak wynika z zawartych w niej zapisków, w 1980 roku rozpoczął się gruntowny remont pomieszczeń. Od grudnia 1981 roku działalność przedszkola została zawieszona, a „zerówkę” umieszczono w szkole.
Uroczyste otwarcie odnowionego przedszkola miało miejsce 2 marca 1982 roku. W roku szkolnym 1983/84 „oddział zerowy” powrócił do budynków przedszkolnych. Cała administracja została rok wcześniej przejęta przez Zbiorczą Szkołę Gminną w Miejskiej Górce.
Działalność przedszkola była bardzo aktywna. Dzieci zapraszały znane osoby, żołnierzy, lekarzy, obchodzono m.in. Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Warto dodać, że w 1987 roku założono Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Gdy w 1988 roku odeszła Jolana Łakomska, dyrektorem została Alina Jasińska. Przez krótki okres w 1990 roku, przedszkolem kierowała Wiesława Kaczmarek, a we wrześniu tego samego roku burmistrz Karol Skrzypczak powierzył to stanowisko Marii Kowalskiej. Wówczas także w całym kraju do szkolnictwa wprowadzona zostaje katecheza. W Dłoni zajęcia religii prowadzi Irena Szczęsna.
Rok później we wsi kończy się budowa Domu Strażaka i przedszkole zostaje przeniesione do tego budynku. Dyrektorem na nowym miejscu nadal jest Maria Kowalska, która odchodzi na emeryturę w 2003roku. Przedszkole zostaje połączone ze szkołą w Zespół Szkół i stanowisko dyrektora obejmuje Bożena Bartyzel. Mimo odbywającego się remontu, placówka nie przerywa swej działalności. Zostają wymienione okna, gruntownie odnowione sale, łazienki, zakupiono nowe meble.
W chwili obecnej do przedszkola w Dłoni uczęszczają dzieci tam mieszkające, oraz z pobliskich wiosek: Kołaczkowic i Oczkowic.Funkcję dyrektora pełni Anna Wawrzyniak. Placówka posiada przestronne, kolorowe sale, wyposażone w bezpieczne i dostosowane dla dzieci zabawki i pomoce dydaktyczne.
Źródło: „Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa", Zespól Szkół w Dłoni, „Wydanie z okazji 60 – lecia Przedszkola w Dłoni” , 2007r., oprac. S. Skrzypczak.