GAZOWNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE

Jednym z zakładów użyteczności publicznej w Miejskiej Górce w okresie międzywojennym była Gazownia. Wybudowana w 1913 r. Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 1926 r. uznana została na polecenie Wojewody Poznańskiego za przedsiębiorstwo komunalne.

Miejskogórecka gazownia funkcjonowała na urządzeniach technicznych systemu „Hempel”, składających się z dwu- i trzyretortowych pieców, zbiornika gazu o pojemności 500m3 oraz głównego gazomierza. Produkowany gaz węglowy dostarczano odbiorcom pod ciśnieniem za pomocą gazociągu o długości 16 km. Węgiel gazownia kupowała w trzech gatunkach : gruby, półspółke i miał, a od 1928 roku do uzdatniania gazu używano rudy krajowej z firmy „Serwa” w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy z odbiorców posiadał gazomierz, produkowany przez firmę „Polska Fabryka Wodomierzy i Gazomierzy”w Toruniu , którego koszt wynosił 72 zł. Firma ta dokonywała również napraw i legalizacji gazomierzy. Rocznie naprawiano ich od 30 do 50 sztuk. W mieście paliły się wówczas 33 latarnie gazowe, z których 24 świeciły do godz. 23:00, a 9 przez całą noc.
Na przychody zakładu składały się opłaty za zużycie gazu, oświetlenie ulic i budynków administracyjnych oraz dzierżawę gazomierzy. Ponadto dochód przynosiła także sprzedaż produktów ubocznych, tj. koksu, smoły i wody amoniakalnej.
Od 1920 roku gazmistrzem gazowni był Józef Starosta, którego po przejściu na emeryturę w 1936 roku zastąpił Stefan Wojciechowski.
Gazownia Miejska produkowała i dostarczała gaz dla potrzeb mieszkańców miasta do 1978 roku. Z uwagi na wyeksploatowany piec retortowy w ostatnich latach, niedobór i kaloryczność gazu wzbogacono gazem butlowym propan – butan aż do zakończenia produkcji gazu.
W tym samym roku miasto zostało podłączone do sieci gazu ziemnego. W związku z tym wybudowano stację redukcyjną gazu ziemnego i stację rozdzielczo-pomiarową. Kierownikiem Rozdzielni Gazu Ziemnego w Miejskiej Górce został Marian Pernak.
-----------------------------------------------------
Na fot. 1 – Gazownia Miejska w Miejskiej Górce (ok. 1935 r.)
Na fot. 2 – Pracownicy Gazowni - m.in. Stefan Wojciechowski (kierownik), Kirstein Ludwik (inkasent), Bajon Maria (instalator)
Archiwum OKSiAL