Historia

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 02 lipca 2021

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę po długotrwałej niewoli pruskiej było nie tylko szansą, ale i wyzwaniem. Odbudować, a raczej stworzyć od nowa, trzeba było wszystkie dziedziny życia codziennego: gospodarkę, siły zbrojne, kulturę, naukę. Pojawił się także nowy aspekt – sport. Ta nowa dla Polaków dziedzina szybko zaczęła dostarczać wzruszeń i dumy w nowo tworzonym kraju.

KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE 11 czerwca 2021

KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Historia kółek rolniczych, organizacji powstałej z potrzeby polskich rolników, jest powiązana nie tylko z historią wsi i rolnictwa, ale także z dziejami narodu i państwa polskiego. Organizacja ta kierowała się zasadą wierności obowiązkom wobec ojczyzny i polskiej ziemi.

RZEKA DĄBROCZNA 10 maja 2021

RZEKA DĄBROCZNA

Intensywne opady deszczu na początku maja br. spowodowały zdecydowane podniesienie się poziomu wód w przepływającej przez Miejską Górkę rzece Dąbrocznej i zalanie położonych wokół niej terenów.

MOŚCICKI W MIEJSKIEJ GÓRCE 01 maja 2021

MOŚCICKI W MIEJSKIEJ GÓRCE

W dniu 25 maja 1929 roku, podróżując po Wielkopolsce, Prezydent RP Ignacy Mościcki zawitał do Miejskiej Górki.

ZBIORNIK RETENCYJNY „BALATON” 16 kwietnia 2021

ZBIORNIK RETENCYJNY „BALATON”

W 1963 roku Cukrownia w Miejskiej Górce, po otrzymaniu reszty łąk „Pasternika” (pastwisko przy rzece Dąbroczna należące do Stadniny Koni w Żołędnicy), przystąpiła do budowy zbiornika retencyjnego na obszarze 1 hektara. Wynikało to z braku dostatecznej ilości wody w Dąbrocznej i zanieczyszczenia jej ściekami miejskimi.

MŁYNARZE I PIEKARZE Z MIEJSKIEJ GÓRKI 19 marca 2021

MŁYNARZE I PIEKARZE Z MIEJSKIEJ GÓRKI

W latach międzywojennych przemysł rolno- spożywczy charakteryzował się znacznym rozwojem. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pod koniec 1919 roku liczba rzemieślników w Miejskiej Górce wynosiła 109, a w 1924 roku było ich już 127 (w tym 18 Niemców).