Historia

PAŁAC W DŁONI 05 listopada 2021

PAŁAC W DŁONI

W cieniu pięknej alei drzew XIX – wiecznego parku krajobrazowego usytuowany jest pałac Druckich – Lubeckich w Dłoni. Okazała budowla powstała krótko po 1910 roku. Dla książąt Marii Otylii z Wollerów i Franciszka Ksawerego Druckich – Lubeckich zaprojektował go jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu – Roger Sławski.

GAZOWNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE 12 paździrnika 2021

GAZOWNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE

Jednym z zakładów użyteczności publicznej w Miejskiej Górce w okresie międzywojennym była Gazownia. Wybudowana w 1913 r. Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 1926 r. uznana została na polecenie Wojewody Poznańskiego za przedsiębiorstwo komunalne.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 02 lipca 2021

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę po długotrwałej niewoli pruskiej było nie tylko szansą, ale i wyzwaniem. Odbudować, a raczej stworzyć od nowa, trzeba było wszystkie dziedziny życia codziennego: gospodarkę, siły zbrojne, kulturę, naukę. Pojawił się także nowy aspekt – sport. Ta nowa dla Polaków dziedzina szybko zaczęła dostarczać wzruszeń i dumy w nowo tworzonym kraju.

KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE 11 czerwca 2021

KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Historia kółek rolniczych, organizacji powstałej z potrzeby polskich rolników, jest powiązana nie tylko z historią wsi i rolnictwa, ale także z dziejami narodu i państwa polskiego. Organizacja ta kierowała się zasadą wierności obowiązkom wobec ojczyzny i polskiej ziemi.

RZEKA DĄBROCZNA 10 maja 2021

RZEKA DĄBROCZNA

Intensywne opady deszczu na początku maja br. spowodowały zdecydowane podniesienie się poziomu wód w przepływającej przez Miejską Górkę rzece Dąbrocznej i zalanie położonych wokół niej terenów.

MOŚCICKI W MIEJSKIEJ GÓRCE 01 maja 2021

MOŚCICKI W MIEJSKIEJ GÓRCE

W dniu 25 maja 1929 roku, podróżując po Wielkopolsce, Prezydent RP Ignacy Mościcki zawitał do Miejskiej Górki.