Historia

SŁUGA BOŻY O. EUZEBIUSZ HUCHRACKI 05 maja 2023

SŁUGA BOŻY O. EUZEBIUSZ HUCHRACKI

6 maja br. przypada 81. rocznica śmierci gwardiana na Goruszkach, ojca Euzebiusza Huchrackiego zmarłego męczeńską śmiercią w nocy z 5 na 6 maja 1942 r w Dachau.

MAŁA OJCZYZNA – PRZEDSZKOLE W DŁONI 17 kwietnia 2023

MAŁA OJCZYZNA – PRZEDSZKOLE W DŁONI

Nazwę „przedszkole” wprowadzono w Polsce w „Ustawie z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa ".Prototypem przedszkoli były ochronki, które pojawiły się w XIX w. Miały one charakter dobroczynny i prowadzone były dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych. Wraz z rozwojem przemysłu oraz związanym z tym zapotrzebowaniem na pracę kobiet powstał problem zapewnienia opieki nad dziećmi matek pracujących zawodowo.

CHORĄŻY WINCENTY BRZESKWINIEWICZ 21 stycznia 2022

CHORĄŻY WINCENTY BRZESKWINIEWICZ

Powstanie Wielkopolskie to jedna z wielkich epopei bohaterstwa ludu polskiego w walce narodowo – wyzwoleńczej. Dużą rolę odegrały w nim postacie, które zaznaczyły swoją obecność bezinteresownie nie szczędząc trudu dla dobra ogółu.

DAWNY DOM GORSZKICH 12 stycznia 2022

DAWNY DOM GORSZKICH

W ramach cyklu „Wspólnie tworzymy archiwum” przedstawiamy dziś budynek byłego Baru GS „Samopomoc Chłopska” (u Gorszkiej ) w Miejskiej Górce, który mieścił się na narożniku ulic gen. Świerczewskiego i  Broniewskiego – obecnie Plac 700 -lecia.

PAŁAC W DŁONI 05 listopada 2021

PAŁAC W DŁONI

W cieniu pięknej alei drzew XIX – wiecznego parku krajobrazowego usytuowany jest pałac Druckich – Lubeckich w Dłoni. Okazała budowla powstała krótko po 1910 roku. Dla książąt Marii Otylii z Wollerów i Franciszka Ksawerego Druckich – Lubeckich zaprojektował go jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu – Roger Sławski.

GAZOWNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE 12 paździrnika 2021

GAZOWNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE

Jednym z zakładów użyteczności publicznej w Miejskiej Górce w okresie międzywojennym była Gazownia. Wybudowana w 1913 r. Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 1926 r. uznana została na polecenie Wojewody Poznańskiego za przedsiębiorstwo komunalne.